Seglarskolor för nybörjare och erfarna seglare

Svenska Seglarförbundet www.svensksegling.se/ har certifierat runt 120 klubbar i Sverige, klubbar som har tillstånd att bedriva seglarskola. Tillsammans så utbildar dessa klubbar över 8 000 barn, ungdomar och vuxna årligen.

Seglarförbundets certifierade klubbar återfinns från Luleå i norr till Trelleborg i söder och kan erbjuda seglarkurser i såväl hav som sjö och nedan finner du några av de kurser som finns.

Piratseglarskolan

För de allra minsta så erbjuder många klubbar Piratseglarskola, en lekfull seglarskola där man lär sig om båtar, segling och kamratskap. Lek är kunskapens moder och denna kurs främsta verktyg. Barnen provar på olika typer av segling och fantasin flödar! Piratseglarskolan är att se som ett steg inför seglarskolan, ett lättsamt sätt att lära känna seglingen och vattnet och att känna sig trygg med de två. På Piratseglarskolan så används i stor utsträckning RS Tera som är en utmärkt enmansjolle för barn och ungdomar.

Nybörjarkursen

Denna kurs lär seglaren att gasa och bromsa med segelbåten och att tyda vinden, hur vinden påverkar den som seglar. Att kunna en segelbåts olika delar är A och O för att kunna segla på egen hand varför stor vikt läggs vid detta. Man bör också kunna lägga till sin båt och justera seglen beroende på vindens riktning, två moment som också ingår i nybörjarkursen. Kursen vänder sig till dig som är över 16 år och klarar man kunskapsmålen så har man möjlighet att ta Seglarintyg 1 vid kursens slut.

Fortsättningskurs

Under denna kurs så lär man sig de olika seglingssätten, ser till att kunskaperna som man erhöll under nybörjarkursen sitter, förfinar sina manövrar, lär sig nytt och jobbar ytterligare med säkerheten till sjöss. Eleverna ges också möjlighet att testa på tävlingssegling. För eleven över 16 år ges vid kursens slut, förutsatt att kunskapsmålen uppnåtts, möjlighet att ta Seglarintyg 2.

Utöver kurserna som nämnts ovan så erbjuder Svenska Seglarförbundets seglarskolor också “Grön kappseglingskurs” och intensivkurser. De sistnämnda kan ha inriktningar som:

  • segla snyggare
  • navigation för seglare
  • segla säkert på egen hand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *