Sjösäkerhet

RS Tera är en utmärkt båt för barn och unga som vill börja att segla. Dock bör man inte bara investera i en bra båt utan också i en eller flera kurser så att nybörjaren verkligen får med sig båt- och sjövett. Att vara säker på sjön är minst lika viktigt, om inte viktigare, än att faktiskt kunna segla och det är viktigt att veta vad man ska göra i en nödsituation.

En viktig instans avseende säkerheten på vattnet är Sjöräddningen – eller Sjöräddningssällskapet sjöräddningen som det egentligen heter. Det är en ideell förening med frivilliga eldsjälar som varit i drift sedan år 1907. Sjöräddningen har 70 räddningsstationer, fler än 200 räddningsbåtar och 2 100 frivilliga sjöräddare. Tillsammans står de redo att rycka ut 24 timmar om dygnet, året runt. Då stationen får in ett larm är räddningsinsatsen inledd inom 15 minuter.

Svensk sjöräddning var i början av 1900-talet i så dåligt skick att den användes som skräckexempel runt om i världen. De svåra stormarna längs landets kuster krävde många människoliv till sjöss och under världskongressen om sjöräddning i Tyskland år 1903 dömdes Sverige ut internationellt – nationen kunde inte rädda skeppsbrutna i tillräcklig utsträckning. Albert Isakson som var skeppsbyggnadsingenjör vid Lloyd tog med sig budskapet hem till Sverige men den svenska staten var måttligt intresserad, varför Isakson istället samlade privata företrädare för sjöfarten till ett möte som resulterade i organisationen “Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne”.

Det som tog sin början år 1907 resulterade år 2006 i 3 255 räddade personer i svenska vatten. Men seglaren kan göra mycket för att inte behöva komma i kontakt med Sjöräddningen, nedan ett par tips.

  • Tanka säkert och se över bränslesystemet (gäller förvisso inte RS Tera men värt att komma ihåg ändå).
  • Ha viss kunskap om generella sjukdomar – lär dig att tyda sjukdomssignaler och vad du kan göra för att rädda medpassageraren.
  • Bär alltid flytväst.
  • Planera inte en längre tur än du själv behärskar och kontrollera vädret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *